2843026777 Ξερόκαμπος, Σητεία akrogialicretanrestaurant@yahoo.com